Į pradžią > Mokslynykas > Diogeniškas kalbėjimas šiuolaikiniame humanitariniame diskurse

Diogeniškas kalbėjimas šiuolaikiniame humanitariniame diskurse

2010.11.15

Šiuolaikinis humanistinis diskursas, kaip reiškinys, yra sunkiai išmatuojamas, amorfiškas ir nuolat kintantis. Tokiu jis tapo dėl daugelio priežasčių: kalbėtojų skaičius vis didėja, o jie patys tampa vis labiau pasimetę, tarp to ką kalbą ir to kaip visa tai suprantama. Bandymai atsiriboti, specializuotis ir veikti savosiose siaurose nišose tampa vis labiau priimtina normą, kai universalumas paprasčiausiai suskaidomas ir tuo pačiu būdu sunaikinamas. Ir kuomet atsiranda poreikis susišnekėti žmonėms, išėjusiems iš skirtingų nišų, yra vargiai įmanoma. Net jeigu kalbama ta pačia kalba ir tomis pačiomis sąvokomis. Elementarus pavyzdys, tačiau pakankamai būdingas: kalbėjimas apie politinės kultūros istoriją – kiekviena dedamoji turi po kelis šimtus apibrėžimų ir nereikia būti genialiu matematiku, jog galėtume pasakyti, kad matematinė galimų reikšmių išraiška bus kažkur tarp milijono ir milijardo. Ar mes bent teoriškai turime laiko, jog galėtume pabandyti bent grubiai apsitarti, apie ką ruošiamasi kalbėti? Čia vėlgi nereikia būti genialiu matematiku, kad suvoktum, jog žmogaus gyvenimo tam sunkiai užtektų.

Viso to padariniai aiškiai jaučiasi šiomis dienomis, nepaisant to, jog sąvokos vis kuriamos, joms suteikiamos vis naujos prasmės, kyla visai pagrįstas klausimas, ar tai yra nors kažkiek tikslinga. Rašantieji apie kultūrą, jau stengiasi jos nebeapibrėžinėti (o taip pat vengiant pristatyti ankstesnius apibrėžimus), teigiant, jog kultūrą yra lengviau aprašyti, negu apibrėžti, arba bandant supaprastinti viską iki minimumo, teigiant, jog kultūra, tai ne natūra. Ir būtent susidūręs su šiais reiškiniais, pasijauti absoliučiai bejėgis, kadangi supranti, kad, nepaisant aplinkui vykstančių pokalbių, veikiausiai nėra susikalbama, net ir tuomet, kada žmonės mano, jog jie vienas kitą suprato. Todėl bandymas sutrivialinti diskursą, atimant iš sąvokų prasmę, arba jas apibrėžiant kitomis, ne mažiau neaiškiomis sąvokomis, yra viena iš išeičių. Tačiau tuomet pokalbis vyksta tik vardan pokalbio, net nedarant prielaidos, jog reikia suprasti vienas kitą.

Šis reiškinys yra beveik toks pats senas, kaip ir Europa ir jos kultūra, savo amžiumi artimas filosofijai. Galima pabandyti pažvelgti į priešingą stovyklą, neigiančią apibrėžimus ir bet kokius teorinius konstruotus. Tai geriausiai iliustruoja tiek tiesioginė, tiek ir neakivaizdi Diogeno Sinopsiečio ir Platono diskusija. Tiesa, iš jos liko tik nuotrupos. Kai ką mes taip pat galime ir numanyti, tačiau vargu ar galime kalbėti apie kažkokias išbaigtas sistemas, nes tai vėl veda į spekuliacijas. Galima tik konstatuoti, jog susipriešinimas buvo pakankamai žymus, tačiau neaišku, kokio mąsto. Jeigu Platono idėjų pasaulis yra visai neblogai pažįstamas, tai Diogenas pirmiausiai atsiskleidžia kaip veiksmo žmogus, ir tenka tik apgailestauti, jog Diogenui Laertiečiui rašant savo didįjį veikalą apie filosofus, užteko konstatuoti, jog apie Diogeną galima pasakoti ir pasakoti, o mes tokiu būdu nustojom vertingo šaltinio.

Apie Diogeną Sinopsietį mes žinome tik nuotrupas, pasakojimas, apie jo santykius su Aleksandru ar Artakserksu, gyvenimą statinėje, nuolatinį buvimą kelyje, savęs įvardinimą kaip pasaulio piliečiu ir t.t. Galiausiai, Diogenas Sinopsietis yra laikomas veiksmo filosofu, kuris gyveno pagal savąjį mokymą. Šiame kontekste jo diskusija su Platonu atrodo dar aštresnė. Tam užtenka ir paprasto pavyzdžio, į kurį atkreipė dėmesį Peteris Sloterdijkas: tuo metu kaip Platonas idealizavo ir poetizavo meilės sampratą, Diogenas užsiiminėjo vieša masturbacija, dainuodamas vestuvines giesmes. Patį veiksmą jis pristatė kaip elementarų poreikį, prilygindamas jį valgymui („jeigu tokiu būdu trinant pilvą būtų galima pasisotinti“). Šiuos du filosofus galime lyginti ne tik mes, savo laiku juos bandė lyginti ir Atėnų piliečiai (pvz.: Diogenui buvo priekaištaujama, kad jis prašo išmaldos, o Platonas to nedaro).

Nepaisant skirtingų Platono ir Diogeno požiūrių, jų keliamos problemos neretai sutapdavo, tačiau į tiesiogines diskusijas su Diogenu Platonas nesikišdavo, o pastarojo raštuose jis nefigūruoja. Tai neturėtų stebinti, kadangi panašu, jog ilgesnio dialogo Diogenas ir nepalaikydavo, kategoriškais teiginiais nutraukdamas bet kokias diskusijas. Vargu ar tai galėtų stebinti, kadangi nereikėjo toli nuklysti į patį idėjų pasaulį: net ir kalbant buitinę kalba, atsirasdavo galimybė likti nesuprastam. Žinios, apie Diogeną tuo ir prasideda, jog jis nesusikalbėjo su orakulu: į klausimą, kuo jis turi užsiimti gyvenime, orakulas atsakė žodžiais, kurie galėjo būti suprasti kaip „monetos perkalimu“ arba „visuomenės perdirbimu“. Kaip žinia, Diogenas pradėjo nuo pirmojo ir tik priverstas išvykti iš gimtojo miesto pabandė užsiimti antruoju. Tiesa, skeptiškas požiūris į orakulo ištarmes buvo jau tuomet akivaizdus.

Negalima nepastebėti, jog tarp šių dviejų oponentų egzistavę prieštaravimai gali būti taip pat įvardinti kaip tarpusavio pagarba: priešingu atveju būtų sunku suvokti, jog Platonas Diogeną apibūdino „pamišusį Sokratą“, nors kartais buvo taikomas ir proto trūkumo kriterijus, tačiau tai atspindėjo ne asmenines, bet principines pasaulio suvokimo skirtybes. Diogenas irgi ne kartą yra įvardinęs Platoną žymiu filosofu (visiems gerai žinomas pasakojimas, susijęs su alyvuogėmis ir Platono kelione į Sirakūzus, kuomet Diogenas į jį kreipėsi kaip į garsų filosofą, tačiau kelionės tikslas ir santykis su patirtimi buvo vis tiek perteiktas ironiškai). Ir abu oponentai pripažino vienas kito reikšmę ir svarbą: „po Dioniso šventės pas Platoną užėjo būrys draugų, tarp kurių buvo ir Diogenas, kuris įėjęs į Platono namus pradėjo trypti jo kilimus, sakydamas: „trypiu Platono šlovę“, į ką Platonas atsakė: „savąja šlove“.

Kiek galima suprasti iš išlikusių aprašymų, Diogenas vengė sudėtingų konstruktų, juos supaprastindavo ir kritikuodavo tiek sokratiškuoju metodu, tiek ir savosiomis išraiškos formomis. Viena geriausių iliustracijų – diskusija dėl judėjimo nebuvimo: „kažkam aiškinant, kad judėjimas neegzistuoja, Diogenas atsistojo ir pradėjo vaikščioti“. Savo skepsį jis dažnai reiškė panašiomis aplinkybėmis: „Vienąkart retorius (Anaksimenas) apie kažką svaičiojo, (Diogenas) pradėjo mojuoti žuvimi, taip atitraukdamas klausytojus. Anaksimenas pasipiktino. Tuomet Diogenas tarė: Nelaiminga žuvis, kurios kaina vienas obolas, padarė galą visiems Anaksimeno samprotavimams.“ (tokią savo poziciją rektorių atžvilgiu Diogenas aiškino tuo, jog šie dažnai kalba apie teisingumą, tačiau niekada jų žodžiai nesutampa su darbais).

Tokios pačios pozicijos Diogenas laikėsi ir Platono atžvilgiu, jo mokymą vadindamas „tuščiais kliedesiais“. Platono bandymai apibrėžti idėjas ir jų reikšmę, susilaukė griežtos Diogeno kritikos:

Kada Platonas filosofavo idėjų klausimų ir naudojo tokius žodžius kaip „stališkumas“ ir „tauriškumas“, Diogenas paprieštaravo: „Kiek tai liečia mane, stalą ir taurę, Platonai, aš matau, o „stališkumo“ ir „tauriškumo“ – ne. Į tai Platonas atsakė: „Čia nėra nieko stebėtino. Pas tave yra akys, kuriomis tu gali pamatyti ir stalą, ir taurę, o proto, pamatyti stališkumą arba tauriškumą neužtenka.“

Tokia aštri judviejų diskusiją vyko ir toliau, ginant savąsias vertybes, tikrovės ir kalbos santykį, priversdamas Platoną nuolat pergalvoti savuosius teiginius, kartais atrodančius išties absurdiškais:

Kada Platonas pasirodė su apibrėžimu: „Žmogus yra gyvūnas, turintis dvi kojas ir be plunksnų“ ir susilaukė visuotinio šio apibrėžimo pritarimo, Diogenas nepešė gaidį ir atnešė į Platono mokyklą su žodžiais: „Štai Platono žmogus“. Tada šis pridėjo savo apibrėžime „ir be to su plokščiais nagais“.

Nepaisant to, jog Platonas kartais vertino Diogeno pastabas, o kartais jį išvadindavo kvailiu, būtina pažymėti, jog būtent žodžiais ir jų reikšme Diogenas sugebėdavo Platonui atskleisti sąvokų skirtumus, ir tai, jog reikšmės ir vienas kito supratimas yra labai miglotas reiškinys: Kartą valgydamas džiovintas figas Diogenas sutiko Platoną: „gali paimti“ pasiūlė jam. Šis paėmė ir suvalgė. „Aš pasakiau, kad gali paimti, o ne suvalgyti“ supyko Diogenas.

Kalbant apie patį Diogeną, galima numanyti tai, jog jis save laikė tiesioginiu Sokrato sekėju, tačiau pranokstančiu pastarąjį, nes prikišdavo polinkį į prabangą, kadangi Sokratas rūpinosi savaisiais namais, o kartais netgi dėvėdavo ir sandalus. Diogenas savo požiūriu buvo artimas Sokratui (Ksenofonto Sokratui) ir bandant apibrėžti valstybę, stengdamasis įžvelgti visumą ir jos tvarkos vienovę. Jis prieštaravo Platonui dėl reiškinio išskaidymo: „Diogenas Platono paklausė, ar jis yra „Įstatymų“ autorius. Šis atsakė patvirtindamas. „O „Valstybę“ tu parašei“ – „Žinoma“, atsakė Platonas. „Vadinasi, tavo valstybė neturėjo įstatymų?“ – „Turėjo“ – „Tai kam tau tada iš naujo reikėjo rašyti „Įstatymus“?“. Veikiausiai tai, jog bandydamas pateikti visumą, Platonas to neįstengdavo padaryti, vertė Diogeną iš jo šaipytis dar griežčiau, nes „tie, kas patinka daugeliui, veikiau vadintini eunuchais, o ne filosofais“. Toks kritiškas požiūris į Platoną atsiskleisdavo pakankamai įvairiapusiškai: „Kokia nauda iš žmogaus, kuris ilgą laiką užsiiminėdamas filosofija, niekam nesuteikė nusiraminimo?

Kaip Sokrato idėjų tesėjas Diogenas bandė atsiskleisti ir šiek tiek kitokiame kontekste: Platonui pavadinus Diogeną šunimi, šis atsakė, jog jis yra ištikimas šuo, nes grįžo pas šeimininką, kuris jį pardavė. Tai akivaizdus priekaištas Platonui, kadangi atstumdamas Diogeną, jis atstūmė ir dalį sokratiškojo mokslo, kur pats veiksmas ir gyvenimo būdas nebuvo atsietas. Diogenas šiuo požiūriu buvo gerokai nuoseklesnis, tačiau tam tikrais atvejais pasielgdavo netikėtai. Kalbant apie tą pačią šuniškumo metaforą, Diogenas reaguodavo pakankamai skirtingai: vieniems aiškindavo, iš kitų galėdavo ir išsityčioti:

Kartą puotaujant į lėkštę sumesti kaulai buvo nunešti Diogenui, norint priminti, kad jis yra šuo. Tada Diogenas atsistojo ir priėjęs šunišku būdu „apšlapino“ tai padariusius jaunuolius.

Trumpai aptarus, kaip savąsias mintis reiškė Diogenas, jo kalbėjimo būdą, galima iškelti beveik retorinį klausimą, ar toks kalbėjimas šiuolaikinio humanitarinio diskurso kontekste nėra pats racionaliausias? Kuomet kalbant, siekiama kuo lakoniškiau ir paprasčiau viską išreikšti, kartais žodžius keičiant į veiksmą, tam, jog viskas taptų dar aiškiau. Tai ne tik užkirstų kelią sąvokų multiplikavimui. Diogeniškas kalbėjimo būdas galėtų padėti paprasčiau susikalbėti. Tai, jog dalis tyrėjų atmeta galimybę ginti sąvokas, o kalba apie jomis pridengtas tezes, jau yra žingsnis link to, jog diogeniškas kalbėjimas yra aktualizuojamas. O diskurso vulgarizavimas taip pat yra svarstymu objektas.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pranešimas bus skaitomas Mykolo Romerio universitete

Share
 1. 2010.11.16 3:03 | #1

  Velniškai geras pasakojimas. Jaučiu dėkingumą už pasitenkinimą, kurį patyriau, skaitydamas.

  O dėl problematikos -- keblus tai reikalas ir išties amžinas, kad tuščiais ženklais pakeičiama prasmė, o ir reikšmė, tepaliekant iš tekstų beprasmius sintaksiškai teisingus žodžių kratinius.

  Konfucijus prasmių neapibrėžtumus ir neatitiktis laikė vienu iš rimčiausių trikdžių visuomenės gerovei -- negalėdami susikalbėti, žmonės negali dirbti bendrai (dar ir biblinį Babiloną galim prisiminti). Kita vertus, neapibrėžtumai ir nuolatinės klaidos verčia mus ieškoti naujų dalykų ir tobulėti, kurti savo kalbos ir mastymo aparatą.

  Ir tiesa, kad vulgarizavimas yra visai teiktinas, kita vertus, tai visai neprieštarauja net ir giliausiems abstrahavimo bandymams.

  Keliat man visokias mintis, gerbiamasai, už ką jaučiu tamstai dėkingumą. Ačiū.

 2. 2010.11.16 3:42 | #2

  @rokiskis
  Visada prašom. Tik čia dar juodraštis, jis dar keisis nes laiko yra, o ir susigyventi su tekstu kurį laiką reikėtų. Na, o kuomet centrinė ašis yra Diogenas, labai sudėtinga sugadinti pasakojimą. O šiaip tai, ką tamstą rašote apie semiotika, teikia ne mažiau įkvėpimo. Lotmanas ir Greimas pas mane po ranka padėti pradžiai, bet pirmiausiai disertaciją reikia pabaigti, o tada jau galima sėstis ir prie šio metodo studijavimo. O tada galima pabandyti konstruoti gerokai įdomesnius dalykus. Bet tam reikia nustumti į šalį kitus darbus.

 3. 2010.11.16 15:11 | #3

  @baltasisvaiduoklis
  Berods būtent nuo Platono ir prasidėjo pirmi bandymai analizuoti kalbą, atrodo, anas pirmas ir pabandė išskirti viską į tris elementus: prasmę, ženklą ir reikšmę. Kadangi filosofinius reikalus galutinai užmečiau prieš porą dešimtmečių, tai jau spėjau viską ir pamiršt, o tamstos tekstas labai daug sužadino kažko 🙂

 4. 2010.11.16 19:41 | #4

  A jo,
  pratęsiant temą. Kiek prisimenu vienas iš Hėrakleito mokinių stengdavosi užuot daiktus įvardijęs, parodyti į juos pirštais. Tik dabar gerai neprisimenu dėl kurios priežasties jis taip elgdavosi? 1. dėl to, kad per tą laiką kol yra ištariamas pvz. žodis „stalas“, tas jau būna pasikeitęs ir jau nebebūna visai tas pats daiktas, kuris turėtas omenyje ketinant ištarti žodį „stalas“. O dūris pirštu, tai tik akimirka. 2. Kai rodome pirštu, tai nelieka jokios abejonės dėl to kuris stalas turimas omenyje. Čia esmė ne tai, kad nesusipainioti, o išvalyti kalbą nuo „stališkumo“ įsiveržimo t.y. žodis susiejamas tik su tam tikru daiktu ir vengiama bet kokios abstrakcijos. Greičiausiai tai ir dėl vieno ir dėl kito.

 5. 2010.11.16 19:59 | #5

  Šiaip mentaliteto ir idėjų istorija yra žiauriai įdomus dalykas, tik problema, jog tam irgi reikia skirti pakankamai daug laiko. Grįžti reikėtų ko gero prie Sofijos pasaulio recenzijos iš atminties, kurią kažkada pateikei visų džiaugsmui. Kalbant apie antiką (ne tik filosofijos kontekste), yra pakankamai paprasta susidaryti pakankamai išbaigtą vaizdą, nes tekstų skaičius baigtinis, o kuo toliau į mišką tuo daugiau medžių. Problema tik ta, jog pavyzdžiui viduramžių tekstai nėra pasiekiami, dėl to, kad nebuvo publikuojami penkis dešimtmečius Lietuvoje.

 6. 2010.11.16 20:05 | #6

  @baltasisvaiduoklis
  Nesu labai stiprus idėjų istorijoje, todėl ir pasiėmiau tokią beveik uždara problemą apibūdinti. Platoną žinau pakankamai abstrakčiai, net ne viską, kas yra lietuviškai spėjau perversti. Bet Pitagoro žaidimas su skaičiais irgi yra pakankamai įdomus, jeigu jis yra autentiškas. Filosofija ir man apie 10 metų yra tik pasižaidimo objektas, nors pastaruoju metu vis bandau užkaišyti išsilavinimo spragas.

 7. 2010.11.16 20:18 | #7

  Hmm… nelabai supratau prie ko čia Sofijos pasaulis. Antrasis komentaras tai tarko pasiteisinimas koks 🙂 filosofija man irgi yra „pasižaidimo objektas“ ir kažkodėl manau, kad tai turėtų matytis. Realiai gyvenime nieko bendro su filosofija neturiu, tik šiaip kai kartais po ranka kas papuola, o papuola tai tikrai nelabai dažnai.

 8. 2010.11.16 21:23 | #8

  @kreivarankis
  Na čia viskas elementaru. Tu labai gerai pastebėjai, kad Gaarder visai neblogai pavyko pristatyti antika, tačiau naujuosiuose laikuose šios sėkmės nepakartojo. Tai man lygiai tas pats, antikoje dar stengiuosi graibytis, persiskaičiau vidurmažių tekstų krūvą, o jau su naujaisiais laikais prasideda totalus nestruktūruotas ir padrikas supratimas. Lygiai tas pats ir Sofijos pasaulyje. Man atrodo, kad čia su manim analogiškas atvejis.
  Čia baltasis vaiduoklis prisidega pypkę ir prasideda, tarsteli: Elementaru, brangusis Kreivaranki… Ir…
  http://www.youtube.com/watch?v=Jdtwg-aNTj0&feature=related
  tiesiog linksminamės 🙂 nieko asmeniško

 9. 2010.11.16 21:42 | #9

  Nu jo… dabar supratau. Aš turiu savi galvoje keletą konceptukų ir dažniausiai neprisimenu kokiame kontekste ir kada juos pavartojau. Bet viskas tapo aišku, kai Tu viską išaiškinai. Ką padarysi…kone-dedukcija 😉

 10. 2010.11.16 22:13 | #10

  @kreivarankis
  😀 nieko kito negaliu pasakyti, kaip tik žemai lenkiu galvą prieš Jūsų išmintį.
  Na, atsakydamas pagyrimu į pagyrimą, savo paskaitose aš stengiuosi įvertinti Jūsų įdirbi mentaliteto istorijos kontekste. Skaitydamas paskaita apie antikinę meilės samprata visada pacituoju etiudą apie Alkibiadą ir Sokratą 🙂 Labai vykęs darbas.

 11. skirtumas
  2010.11.17 9:26 | #11

  Aš matyt nelabai įdėmiai skaičiau, o gal iš tiesų trūksta, tai loginės sąsajos tarp pradžios ir pabaigos: pradžioje buvo užsiminta politinė kultūra ir keletas filosofinių postulatų, o pabaigiama antikinių (nežinau ar gerai čia tą žodį vartoju, bet tingiu tikrinti :)) filosofų apžvalga ar komentavimais. T.y. aš pasigendu priežasties, dėl kurios pranešimas buvo parašytas pabaigoje. O gal tiesiog išvados arba tiksliau suformuluotų klausimų…
  Beje, tų išvadų ir klausimų, kurių pasigedau tekste atsirado komentaruose.

  Nežiūrint to skaičiau susidomėjęs. Tiesa, būtum gal labai jau popsiškas, ir neaišku kuriai audotirijai tai tiktų, bet gal ir tiktų pvz. kokių nors surastų humoristinių sąsajų tarp kokio nors Sokrato nupešto gaidžio žmogaus ir šiuolaikinių politinių pareiškimų ar reiškinių…

  • 2010.11.17 12:44 | #12

   Skirtumai, pabaiga ir man yra didžiausias galvos skausmas, iš principo žinau ką noriu pasakyti, bet nesugebu iki galo suformuluoti. Nors man ten lyg ir viskas aišku. Dėl logikos sutinku, praleisti keli laipteliai, todėl gali jaustis minties šuoliai. Bet čia ir yra metami juodraščiai. Finale prieš skaitydamas vistiek turėsiu pataisyti ir sustyguoti.

 12. skirtumas
  2010.11.17 13:45 | #13

  @baltasisvaiduoklis
  Nu tak kaniešna. Aš tik pagalvojau, kad su savo mintimis padėsiu tamstos profesinėje srityje tobulėti. Tai jokiu būdu ne priekaištai. Aš iki tokių tekstų dar nepriaugau 😉

 13. 2010.11.17 20:20 | #14

  @baltasisvaiduoklis
  hmm… kažkaip keistai gavosi. ta istorija apie tai kaip sokratas atstūmė alkibiadą buvo bene pirmoji iš tos etiudų „serijos“. Parašiau ją, nes norėjau tokį seną mano draugelį filosofijos doktorantą pašiepti. O jis pasakė, kad jam patiko, tai parašiau daugiau, o po to tiesiog ėmiau rašyt. Kiek ten autentikos aš nė pats gerai nežinau… domiuosi filosofija savarankiškai, panašiai kaip Aivaras Lileika ar Juozas Šeimys domisi istorija. Aišku, šiokių tokių akademinių žinių iš filosofijos istorijos turiu, tačiau stengiuosi rašyti taip, kad būtų smagu skaityti net ir absoliučiai jokių specifinių žinių neturint. Galbūt tai tik tokiems ir skirta, nes kai pradeda skaityti akademiniai žmonės, tai jie kažkaip sugeba išinterpretuoti platesnį turinį. Nors man negaila to turinio -- imkite kiek kas sugebate pasiimti. Ar tai studentams tinka nežinau…gal nebent tiems, kurie dėl diplomo studijuoja.

 14. 2010.11.17 22:20 | #15

  @skirtumas
  Ačiū labai. Tai aš suprantu, jog komentarais siekiama pagerinti tekstą, tik Skirtumai žiauriai taikliai pataikei, nes aš mąsčiau, dėti nedėti. Tobulinti, netobulinti. Galiausiai užsikankinau ties tuo, ir nutariau, kad geriau, jeigu tekstas pagulės čia, maž atsiras kažkokių idėjų.

 15. 2010.11.17 22:32 | #16

  @kreivarankis
  Tas etiudas superinis, tiesiog tobulas. Mano nuomone, idealus, siekiant gyviau perduoti laikotarpio dvasią. Kas svarbiausiai, Puotos aprašymas pakankamai tikslus, tik būtent pas Agatoną tuokart moterų lyg ir nebuvo, bet vėl, juk atsispindi bendra atmosfera. Šiaip aš toli gražu nesu susijęs su filosofija, todėl sliekų neieškau ir niekaip neplėtoju pačios idėjos, o kalbant apie homoseksualizmo išplitimą Graikijoje, kaip iliustracija tikrai super. Pagarba. Dar reikia gerai pagalvoti, kaip Witgenšteiną įkišti į paskaitas, nes iš to irgi juodai žvengiau, ypač pirmojo…

 16. 2010.11.18 1:11 | #17

  Ai, kad net žinau… aišku, dėkui už komplimentus. Asmeniškai man iš to, ką esu parašęs apie antiką mieliausias galbūt yra ikisokratikas Filandras. Va jis tai grynai mano kūrinys 🙂

 17. 2010.11.18 1:23 | #18

  @kreivarankis
  Šitas irgi neblogas, bet paskaitoms šiek tiek vulgarokas skaityti paskaitose. Ir pagal temų struktūrą nelabai tinkamas, tiesiog nėra kur dėti… Dalykas savo turiniu visgi yra Europos mentaliteto istorija… Na, man dar labai ironiškas (sukeldamas šypsena) pasirodė apie tai, kaip Diogenas pasigailėjo Platono, ypač turint platesnį kontekstą (ne visą Diogeno ir Platono polemiką čia panaudojau, buvo dar kitų perliukų, tiesiog apimtis riboja). Na ir žinoma, apie Sokrato draugų kivirčą. Tas irgi geras, gaila, kokios nors šaltyniotyros nedestau, butu tiesiog užmušantis etiudas, parodyti, kaip atsirasdavo šaltiniai. Nors visgi Vienos būrelis ir Russellas, bandantys suprasti Wittgensteiną (išeinant iš antikos ribų) ko gero topų topas… Būtų galima reikalauti dar 😉 Auditorija būtų tikrai dėkinga 🙂 Bent jau prašom neužmesti šito darbo…

Komentavimo galimybė šiame įraše yra išjungta.
Popo.lt tinklaraščiai. Hosting powered by   serverių hostingas - Hostex
Eiti prie įrankių juostos